YENİ YAZILAR
Anasayfa / Metin2 / Emek Pvp Biyolog Questi
metin2-emek-pvp-biyolog-quest

Emek Pvp Biyolog Questi

Günümüzde ki pvp serverlerde genellikle biyolog görevleri tek tıkta geçicek şekilde ayarlanmıştır. Bu durum birçok server sahibinin hoşuna gidecek bir şey olsa da bazı emek server sahipleri biyolog görevlerinin tr tipi olmasını ister ve tek tek verilmesini ister. Bir zamanlar kendi serverimde kullandığım tr tipi biyolog görevlerinin questini paylaşacağım.

  • Tüm biyolog görevleri -30-94 levele kadar bulunan biyolog görevleri- mevcuttur.
  • İstenilen itemler peşpeşe verilebilir sadece tek tıkta geçmez. İstenilirse quest içerisinden verilme süresi de ayarlanabilir.
Quest dosyalarını yazının sonundaki indirme bağlantısında indirebilirsiniz.
Sonraki Geri

Ork dişi questi:

quest collect_quest_lv30 begin
state start begin
when login or levelup with pc.level >= 30 begin
set_state(information)
end
end
state information begin
when letter begin
local v = find_npc_by_vnum(20084)
if v != 0 then
target.vid(“__TARGET__”, v, “Biologist Chaegirab”)
end
send_letter(“Biyoloğun Ricası “)
end
when button or info begin
say_title(“Biyoloğun Ricası “)
say(“”)
say(“Uriel’in öğrencisi Biyolog Chaegirab, “)
say(“seni arıyor.”)
say(“Git ve ona yardım et.”)
say(“”)
end
when __TARGET__.target.click or
20084.chat.”Ork Dişi” begin
target.delete(“__TARGET__”)
say_title(“Biyolog Chaegirab:”)
— l
say(“”)
say(“Aman!!! Bana , lütfen yardım et…”)
say(“Burada yaşayan canavarlar hakkında”)
say(“bilgi topluyorum..”)
say(“Bunu yanlız yapamam..”)
say(“Aslında bilgileri kendim “)
say(“toplamam lazım..”)
say(“Tahmin edebileceğin gibi,”)
say(“Biyolog olarak büyük sorunlarım var.”)
say(“Bana lütfen yardım et, lütfen…”)
say(“Çalışmaların için tabi ki”)
say(“ödüllendirileceksin.”)
say(“”)
wait()
say_title(“Biyolog Chaegirab:”)
say(“”)
say(“Ejderha vadisinin canavarlarını inceliyorum.”)
say(“Ork’ların azı dişleri demiri bile “)
say(“çiğneyebiliyor. Bu özellikleri yüzünden”)
say(“onlar benim için çok ilginç.”)
say(“Herhalde orklar ile bir derecede”)
say(“akrabayız..”)
say(“Orkların azı dişleri evrimin “)
say(“anahtarı olması gerek.”)
say(“”)
wait()
say_title(“Biyolog Chaegirab:”)
say(“”)
say(“Bana ork azı dişi getirebilir misin ?”)
say(“Ama bana özel azı diş lazım! Bana”)
say(“bir özel diş getir, ama hep tek tek”)
say(“Onu muayene edebilmek için.”)
say(“Bol Şanslar!”)
say(“”)
say(“”)
set_state(go_to_disciple)
pc.setqf(“duration”,0)
pc.setqf(“collect_count”,0)
pc.setqf(“drink_drug”,0)
end
end
state go_to_disciple begin
when letter begin
send_letter(“Biyoloğun deneyi”)
end
when button or info begin
say_title(“Ejderha Vadisi’nden Ork dişi”)
— l
say(“”)
say(“Uriel’in çırağı Chaegirab’ın araştırması için”)
say(“Seungryong Vadisinden 1 adet Ork Dişine ihtiyacı “)
say(“var. Ona her seferinde bir diş götür ki tek tek”)
say(“incelesin. Dişleri Orklardan, Siyah Orklardan ve”)
say(“Cesur Siyah Orklardan elde edebilirsin.”)
say(“”)
say_item_vnum(30006)
say(“”)
say_reward(“Şimdiye kadar “..” “..pc.getqf(“collect_count”)..” tane ork dişi topladın.”)

end

when 20084.chat.”GM: collect_quest_lv30.skip_delay” with pc.count_item(30006) >0 and pc.is_gm() and get_time() <= pc.getqf(“duration”) begin
say(mob_name(20084))
say(“You are GM, OK”)
pc.setqf(“duration”, get_time()-1)
return
end
when 20084.chat.”Ork dişi” with pc.count_item(30006) >0 begin
if get_time() > pc.getqf(“duration”) then
if pc.count_item(30006) >0 then
say_title(“Biyolog Chaegirab:”)
say(“Ah, bir tane bulmuşsun.”)
say(“Biraz bekle de kontrol edeyim…”)
pc.remove_item(“30006”,1)
if is_test_server() then
pc.setqf(“duration”,get_time()+2)
else
pc.setqf(“duration”,get_time()+1) ———————————–22½Ã°£
end
wait()
local pass_percent
if pc.is_gm() then
pass_percent =100
else
if pc.getf(“collect_quest_luck”,”drink_drug”)==0 then
pass_percent=60
else
pass_percent=80
end
end
local s= number(1,100)
if s<= pass_percent then
if pc.getqf(“collect_count”)< 0 and not pc.is_gm() then
local index =pc.getqf(“collect_count”)+1
pc.setqf(“collect_count”,index)
say_title(“Biyolog Chaegirab: “)
say(“Ah! Bu Ork Dişi en iyi kalite! Hemen “)
say(“araştırmaya başlayacağım. Ancak “..10-pc.getqf(“collect_count”)..” tane daha”)
say(“lazım. Lütfen bulmaya çalış!”)
say(“Ve zamana ihtiyacım olduğunu unutma. Yarına kadar”)
say(“başka bir Ork Dişi inceleyemem.”)
pc.setf(“collect_quest_luck”,”drink_drug”,0)
return
end
say_title(“Biyolog Chaegirab:”)
say(“”)
say(“Bana azı dişlerini topladın !!”)
say(“Ama şimdi bana özel bir taş “)
say(“lazım. Jinunggy’nin ruh taşı, onu”)
say(“bana getirebilir misin?”)
say(“Onu Orklarda bulabilirsin. “)
say(“”)
pc.setqf(“collect_count”,0)
pc.setf(“collect_quest_luck”,”drink_drug”,0)
pc.setqf(“duration”,0)
set_state(key_item)
return
else
say_title(“Biyolog Chaegirab:”)
say(“Hmm…. Ne yazık ki bu kırık…”)
say(“Bunu kullanamam..”)
say(“Bana bir tane daha getir.”)
say(“”)
pc.setf(“collect_quest_luck”,”drink_drug”,0)
return
end
else
say_title(“Biyolog Chaegirab:”)
say(“”..item_name(30006)..” ‘ne sahip değilsin!”)
return
end
else
say_title(“Biyolog Chaegirab:”)
— l
say(“”)
say(“Çok özür dilerim….”)
say(“Son Analiz daha bitmedi “)
say(“Kusura bakma..”)
say(“Sonra bir daha ..”)
say(“gelebilir misin?”)
say(“”)
say(“”)
say(“”)
return
end
end
end
state key_item begin
when letter begin
send_letter(“Biyolog’un araştırması “)
if pc.count_item(30220)>0 then
local v = find_npc_by_vnum(20084)
if v != 0 then
target.vid(“__TARGET__”, v, “”)
end
end
end
when button or info begin
if pc.count_item(30220) >0 then
say_title(“Jinunggy’nin Ruh Taşı “)
say(“Sonunda Jinunggy’nin Ruh Taşı’nı buldun! Onu”)
say(“biyolog Chaegirab’a götür. Seni bekliyor.”)
return
end
say_title(“Jinunggy’nin Ruh Taşı “)
say(“”)
say(“Araştırması için ona “)
say(“1 ork azı dişi bulduktan sonra,”)
say(“Jinunggy’nin ruh taşı lazım.”)
say_item_vnum(30220)
say(“Taşı Biyolog Chaegirab’a götür.”)
say(“Ruh Taşını “..mob_name(635)..” , “)
say(“”..mob_name(636)..” ve “..mob_name(637)..””)
say(“den alabilirsin.”)
say(“”)
end
when kill with npc.get_race() == 635 or npc.get_race() == 636 or npc.get_race() == 637 begin

local s = number(1,150)
if s==1 then
pc.give_item2(30220,1)
send_letter(“Biyolog’un araştırması “)
end
end
when __TARGET__.target.click or
20084.chat.”Jinunggy’nin Ruh Taşı’nı buldum” with pc.count_item(30220) > 0 begin
target.delete(“__TARGET__”)
if pc.count_item(30220) > 0 then
say_title(“Biyolog Chaegirab:”)
say(“Teşekkür ederim. Ödül olarak sana bu”)
say(“reçeteyi vereceğim. Bu reçeteyi herkes bilmez,”)
say(“bu nedenle gizli tutmalısın. Bunun sayesinde”)
say(“yapacağın iksir, sana kanatlı ayaklar verecek.”)
say(“Baek-Go’ya git. İksiri senin için hazırlayacak.”)
say(“Kendine iyi bak, arkadaşım. Sayende Orklar”)
say(“hakkında çok şey öğrendim.”)
pc.remove_item(30220,1)
set_state(__reward)
else
say_title(“Biyolog Chaegirab”)
say(“”..item_name(30220)..” ‘na sahip değilsin!”)
say(“”)
return
end
end

end
state __reward begin
when letter begin
send_letter(“Chaegirab’ın ödülü “)
local v = find_npc_by_vnum(20018)
if v != 0 then
target.vid(“__TARGET__”, v, “Baek-Go”)
end
end
when button or info begin
say_title(“Chaegirab’ın ödülü “)
say(“Ork Dişi ve Jinunggyis Ruh Taşı getirdiğin için”)
say(“Biyolog Chaegirab sana gizli iksirin reçetesini”)
say(“verdi. Şimdi reçeteyi Baek-Go’ya götür. O sana”)
say(“reçetedeki iksiri yapacak.”)
end
when __TARGET__.target.click or
20018.chat.”Gizli Reçete” begin
target.delete(“__TARGET__”)
say_title(“Baek-Go:”)
say(“Ah bu Biyolog Chaegirab’ın reçetesi mi? Hm bu”)
say(“senin hareket hızını 10 puan artıracak. İşte”)
say(“iksirin! Aynı zamanda sana bu yüzüğü vermeliyim.”)
say(“Değerli görünüyor, kaybetme.”)
say_reward(“Chaegirab’ın ricasını tamamladığın için ödül”)
say_reward(“olarak hareket hızın kalıcı olarak 10 puan”)
say_reward(“artırıldı.”)
affect.add_collect(apply.MOV_SPEED, 10, 60*60*24*365*60) — 60Years
pc.give_item2(“71015”,1)
pc.give_item2(“50513”,1)
pc.delqf(“collect_count”)
clear_letter()
set_quest_state(“collect_quest_lv40”, “run”)
set_state(__complete)
end
end
state __giveup__ begin
when 20084.chat.”Bir deneme daha.” begin
say_title(“Biyolog Chaegirab:”)
say(“”)
say(“Bir daha denemek istiyor musun?”)
say(“Hmm..çok iyi”)
say(“Çok beğendim ama, “)
say(“Lütfen bir daha dene.”)
say(“Görüşmek üzere.”)
set_state(start)
end
end
state __complete begin
end
end

Lanet kitabı questi:

quest collect_quest_lv40 begin
state start begin
end
state run begin
when login or levelup with pc.level >= 40 begin
set_state(information)
end
end
state information begin
when letter begin
local v = find_npc_by_vnum(20084)
if v != 0 then
target.vid(“__TARGET__”, v, “Biologist Chaegirab”)
end
send_letter(“Chaegirab’ın Ricası “)
end
when button or info begin
say_title(“Chaegirab’ın Ricası “)
say(“”)
say(“Uriel’in öğrencisi Biyolog Chaegirab”)
say(“seni arıyor.”)
say(“Onun yanına git ve yardım et.”)
say(“”)
end
when __TARGET__.target.click or
20084.chat.”Lanet Kitabı ” begin
target.delete(“__TARGET__”)
say_title(“Biyolog Chaegirab:”)
say(“”)
— l
say(“Oh Merhaba! Yalnız canavarlar üzerine,”)
say(“bilgi toplamıyorum, değişik “)
say(“büyülerlede ilgileniyorum.”)
say(“Ama bunu yalnız yapamam..”)
say(“Aslında bunu kendi başıma yapmam lazım”)
say(“ama ne yazık ki mümkün değil.”)
say(“Sen benim için bunu yapabilir misin? “)
say(“Çok iyi ödüllendirileceksin!”)
say(“”)
say(“”)
wait()
say_title(“Biyolog Chaegirab:”)
say(“”)
— l
say(“Ejderha vadisinin gizli bilgilerini “)
say(“öğrenmek istiyorum..”)
say(“Bence onlar eski zamanın büyülerini “)
say(“iyi biliyorlar, onlarda lanet”)
say(“kitabı da var. Bu kitaplar bana”)
say(“eksik olan anahtar.”)
say(“Onları incelemem için”)
say(“her seferinde bir tane getir.”)
say(“”)
say(“”)
wait()
say_title(“Biyolog Chaegirab:”)
say(“”)
say(“Bana eski veya yırtık kitap getirme.”)
say(“Onlar değersiz.”)
say(“İnceleme için 1 kitap lazım.”)
say(“”)
say(“Ama hep bir tane. Bol Şanslar!”)
say(“”)
set_state(go_to_disciple)
pc.setqf(“duration”,0)
pc.setqf(“collect_count”,0)
pc.setf(“collect_quest_luck”,”drink_drug”,0)
end
end
state go_to_disciple begin
when letter begin
send_letter(“Biyoloğun deneyi”)
end
when button or info begin
say_title(“Eski çağların büyüsü “)
— l
say(“”)
say(“Uriel’in çırağı Chaegirab eski çağların”)
say(“büyülerini araştırıyor. Seungyong Vadisinde Lanet”)
say(“Kitabı kolleksiyonundan 1 kitap var. Bu”)
say(“kitaplardan her seferinde bir tanesini”)
say(“Chaegirab’a götür.”)
say(“İşkencecilerden alabilirsin.”)
say_item_vnum(30047)
say_reward(“Şimdiye kadar “..pc.getqf(“collect_count”)..” tane kitap topladın.”)
say(“”)
end

when 20084.chat.”GM: collect_quest_lv40.skip_delay” with pc.count_item(30047) >0 and pc.is_gm() and get_time() <= pc.getqf(“duration”) begin
say(mob_name(20084))
say(“You are GM, OK”)
pc.setqf(“duration”, get_time()-1)
return
end
when 20084.chat.”Birleşmiş lanetlerin kitapları ” with pc.count_item(30047) >0 begin
if get_time() > pc.getqf(“duration”) then
if pc.count_item(30047) >0 then
say_title(“Biyolog Chaegirab:”)
say(“Ah, bir tane bulmuşsun.”)
say(“Biraz bekle de kontrol edeyim…”)
pc.remove_item(30047, 1)
if is_test_server() then
pc.setqf(“duration”,get_time()+2)
else
pc.setqf(“duration”,get_time()+1) ———————————–22½Ã°£
end
wait()

local pass_percent
if pc.is_gm() then
pass_percent =100
else
if pc.getf(“collect_quest_luck”,”drink_drug”) == 0 then
pass_percent=60
else
pass_percent=80
end
end
local s= number(1,100)
if s<= pass_percent then
if pc.getqf(“collect_count”)< 0 and not pc.is_gm() then
local index =pc.getqf(“collect_count”)+1
pc.setqf(“collect_count”,index)
say_title(“Biyolog Chaegirab:”)
say(“Ah! Bu Lanet Kitabı en iyi kalite! Hemen “)
say(“araştırmaya başlayacağım. Ancak “..15-pc.getqf(“collect_count”)..” tane daha”)
say(“lazım. Lütfen bulmaya çalış!”)
say(“Ve zamana ihtiyacım olduğunu unutma. Yarına kadar”)
say(“başka bir Lanet Kitabı inceleyemem.”)
pc.setf(“collect_quest_luck”,”drink_drug”,0)
return
end
say_title(“Biyolog Chaegirab:”)
say(“”)
say(“1 Kitap topladın!!”)
say(“Yalnız bir de tapınak ruh taşı lazım,”)
say(“onu anahtar olarak kullanacağız.”)
say(“Tapınağın ruh taşını, tapınaktaki canavarların”)
say(“yanında bulacaksın.”)
say(“Bana bir tane getirecek misin?”)
say(“”)

say(“”)
pc.setqf(“collect_count”,0)
pc.setf(“collect_quest_luck”,”drink_drug”,0)
pc.setqf(“duration”,0)
set_state(key_item)
return
else
say_title(“Biyolog Chaegirab:”)
say(“”)
say(“Hmm…. Bu yırtılmış…”)
say(“Kusura bakma. Bunu kullanamam.”)
say(“En önemli parça yırtık!”)
say(“Lütfen, yenisini getirir misin?”)
say(“”)
pc.setf(“collect_quest_luck”,”drink_drug”,0)
return
end
else
say_title(“Biyolog Chaegirab:”)
say(“”..item_name(30047)..” ‘na sahip değilsin!”)
return
end
else
say_title(“Biyolog Chaegirab:”)
say(“”)
— l
say(“Kusura bakma….”)
say(“Getirdiğin “)
say(“Kitabı henüz incelemedim..”)
say(“Özür dilerim…. Bana yenisini”)
say(“daha sonra getirebilir misin?”)
say(“”)
return
end
end
end
state key_item begin
when letter begin
send_letter(“Biyoloğun araştırması “)
if pc.count_item(30221)>0 then
local v = find_npc_by_vnum(20084)
if v != 0 then
target.vid(“__TARGET__”, v, “Chaegirap”)
end
end
end
when button or info begin
if pc.count_item(30221) >0 then
say_title(“Tapınağın Ruh Taşı “)
say(“”)
— l
say(“Sonunda Tapınağın Ruh Taşını buldun! Onu biyolog”)
say(“Chaegirab’a götür. Seni bekliyor.”)
say(“”)
return
end
say_title(“Tapınağın Ruh Taşı “)
say(“”)
— l
say(“Uriel’in öğrencisi Chaegirab”)
say(“için 1 lanet kitabı buldun, son olarak”)
say(“gizli mezhebin tapınağından ruh taşı lazım.”)
say_item_vnum(30221)
say(“Onu bul ve Chaegirab’a götür.”)
say(“Ruh taşını “..mob_name(734)..” , “)
say(“”..mob_name(735)..” , “..mob_name(736)..””)
say(“ve “..mob_name(737)..” den alabilirsin.”)
say(“”)
end
when kill with npc.get_race() == 731 or npc.get_race() == 732 or npc.get_race() == 733 or npc.get_race() == 734 or npc.get_race() == 735 or npc.get_race() == 736 or npc.get_race() == 737 begin

local s = number(1,150)
if s==1 then
pc.give_item2(30221,1)
send_letter(“Biyoloğun araştırması “)
end
end
when __TARGET__.target.click or
20084.chat.”Tapınağ’ın Ruh Taşını buldun” with pc.count_item(30221) > 0 begin
target.delete(“__TARGET__”)
if pc.count_item(30221) > 0 then
say_title(“Biyolog Chaegirab:”)
say(“Çok Teşekkür ederim! Ödül olarak sana bu reçeteyi”)
say(“vereceğim. İçerini çok az kişi bilir ve gizli”)
say(“tutulur. Bu reçete ile yapılacak olan iksir”)
say(“kılıcı tutan elini hızlandıracak. Baek-Go’ya”)
say(“git. Senin için bir iksir yapacak. Kendine”)
say(“iyi bak arkadaşım. Sayende eski büyüler hakkında”)
say(“çok önemli bilgiler elde ettim.”)
pc.remove_item(“30221”,1)
set_state(__reward)
else
say_title(“Biyolog Chaegirab:”)
say(“”..item_name(30221)..” ‘na sahip değilsin!”)
say(“”)
return
end
end
end
state __reward begin
when letter begin
send_letter(“Chaegirab’ın ödülü “)
local v = find_npc_by_vnum(20018)
if v != 0 then
target.vid(“__TARGET__”, v, “Baek-Go”)
end
end
when button or info begin
say_title(“Chaegirab’ın ödülü “)
— l
say(“Lanet Kitapları ve Ruh Taşının ödülü olarak”)
say(“Biyolog Chaegirab sana gizli bir reçete verdi.”)
say(“Baek-Go’ya götür git, sana mucizevi bir iksir yapacak.”)
end
when __TARGET__.target.click or
20018.chat.”Gizli reçete” begin
target.delete(“__TARGET__”)
say_title(“Baek-Go:”)
say(“Ah bu Biyolog Chaegirab’ın reçetesi mi?”)
say(“Hm, bu saldırı hızını 5 puan artıracak. İşte”)
say(“iksirin! Aynı zamanda sana bu sandığı da”)
say(“vermeliyim. Ona iyi bak.”)
say_reward(“Chaegirab’ın isteğini yerine getirmen”)
say_reward(“karşılığında, saldırı hızın kalıcı olarak 5 puan”)
say_reward(“arttı.”)
affect.add_collect(apply.ATT_SPEED,5,60*60*24*365*60) –60³â
pc.give_item2(“50513”,1)
pc.delqf(“collect_count”)
clear_letter()
set_quest_state(“collect_quest_lv50”, “run”)
set_state(__complete)
end
end
state __complete begin
end
end

Şeytan hatırası questi:

quest collect_quest_lv50 begin
state start begin
end
state run begin
when login or levelup with pc.level >= 50 begin
set_state(information)
end
end
state information begin
when letter begin
local v = find_npc_by_vnum(20084)
if v != 0 then
target.vid(“__TARGET__”, v, “Chaegirap”)
end
send_letter(“Chaegirab’ın Ricası “)
end
when button or info begin
say_title(“Chaegirab’ın Ricası “)
say(“”)
say(“Uriel’in öğrencisi Biyolog Chaegirab”)
say(“seni arıyor.”)
say(“Onun yanına git ve yardım et.”)
say(“”)
end
when __TARGET__.target.click or
20084.chat.”Şeytan Hatırası ” begin
target.delete(“__TARGET__”)
say_title(“Biyolog Chaegirab:”)
say(“”)
— l
say(“Hey!!”)
say(“Bu kez değişik canavarlarla ilgileniyorum…”)
say(“Gördüğün gibi, bunu yalnız yapmam mümkün”)
say(“değil. Eğer onlarla uğraşırsam, buradaki”)
say(“incelemelerimi yapamam. Bana yardım et, lütfen.”)
say(“Çabalarının karşılığını en iyi şekilde”)
say(“alacaksın.”)
wait()
say_title(“Biyolog Chaegirab:”)
say(“”)
say(“Bu defa Şeytan Kulesindeki Şeytan Hatıralarını “)
say(“inceliyorum.. Bir göz atmak bile”)
say(“onların ne kadar kötü olduğunu anlamak için”)
say(“yeterli. İnceleme için bana şeytan “)
say(“hatıralarından örnekler lazım.”)
say(“”)
wait()
say_title(“Biyolog Chaegirab:”)
say(“”)
say(“Bana şeytan hatıralarından”)
say(“örnek getirmek için ne kadar zamana ihtiyacın”)
say(“var? Şeytan Hatıralarının değişik dereceleri var,”)
say(“alt derecede olanların kalitesi kötü, bana”)
say(“yalnız yüksek dereceli şeytan hatırası örnekleri “)
say(“getir.. Bana 1 tane numune getir… “)
say(“Bol şanslar!”)
say(“”)
set_state(go_to_disciple)
pc.setqf(“duration”,0)
pc.setqf(“collect_count”,0)
pc.setf(“collect_quest_luck”,”drink_drug”,0)
end
end
state go_to_disciple begin
when letter begin
send_letter(“Biyolog’un araştırması “)
end
when button or info begin
say_title(“Şeytan Hatıraları “)
— l
say(“”)
say(“Uriel’in öğrencisi Chaegirab,”)
say(“Şeytan Kulesi’ndeki yaratıkları inceliyor.”)
say(“İnceleme için Şeytan Hatıralarından 1 tane”)
say(“gerekiyor. Ona tek tek götür ki her birini”)
say(“inceleyebilsin. Hatırları Şeytan Kulesinde”)
say(“bulabilirsin.”)
say_item_vnum(30015)
say_reward(“Şu ana kadar “..” “..pc.getqf(“collect_count”)..” tane topladın.”)
say(“”)
end

when 20084.chat.”GM: collect_quest_lv50.skip_delay” with pc.count_item(30015) >0 and pc.is_gm() and get_time() <= pc.getqf(“duration”) begin
say(mob_name(20084))
say(“You are GM, OK”)
pc.setqf(“duration”, get_time()-1)
return
end
when 20084.chat.”Şeytan Hatıraları ” with
pc.count_item(30015) >0 begin
if get_time() > pc.getqf(“duration”) then
say_title(“Biyolog Chaegirab:”)
— l
say(“Ah, bir tane bulmuşsun.”)
say(“Biraz bekle de kontrol edeyim…”)
pc.remove_item(“30015”, 1)
pc.setqf(“duration”,get_time()+1)
wait()
local pass_percent
if pc.is_gm() then
pass_percent =100
else
if pc.getf(“collect_quest_luck”,”drink_drug”)==0 then
pass_percent=60
else
pass_percent=80
end
end
local s= number(1,100)
if s<= pass_percent then
if pc.getqf(“collect_count”)< 0 and not pc.is_gm() then
local index =pc.getqf(“collect_count”)+1
pc.setqf(“collect_count”,index)
say_title(“Biyolog Chaegirab:”)
say(“Ah! Bu Şeytan Hatırası en iyi kalite! Hemen “)
say(“araştırmaya başlayacağım. Ancak “..15-pc.getqf(“collect_count”)..” tane daha”)
say(“lazım. Lütfen bulmaya çalış!”)
say(“Ve zamana ihtiyacım olduğunu unutma. Yarına kadar”)
say(“başka bir Şeytan Hatırası inceleyemem.”)
pc.setf(“collect_quest_luck”,”drink_drug”,0)
return
end
say_title(“Biyolog Chaegirab:”)
say(“”)
— l
say(“1 tane topladın!!”)
say(“Hepsini örnek olarak kulanabiliriz.”)
say(“Yalnız, Sagyinin Ruh Taşı lazım.”)
say(“Bunu yapabilir misin?”)
say(“Şeytan Kulesindeki yaratıklardan”)
say(“Sagyinin Ruh Taşı’nı kazanabilirsin.”)
say(“”)
pc.setqf(“collect_count”,0)
pc.setf(“collect_quest_luck”,”drink_drug”,0)
pc.setqf(“duration”,0)
set_state(key_item)
return
else
say_title(“Biyolog Chaegirab:”)
say(“”)
say(“Hmm…. Çok çizik var…”)
say(“Kusura bakma ama. Bu artık işe yaramaz.”)
say(“Bir tane daha getirmelisin.”)
say(“”)
pc.setf(“collect_quest_luck”,”drink_drug”,0)
return
end
else
say_title(“Biyolog Chaegirab:”)
say(“”)
— l
say(“Kusura bakma..”)
say(“Son analiz,”)
say(“daha bitmedi…”)
say(“Özür dilerim. Sonra”)
say(“tekrar getirebilir misin?”)
say(“”)
return
end
end
end
state key_item begin
when letter begin
send_letter(“Biyolog Chaegirab’ın deneyi”)
if pc.count_item(30222)>0 then
local v = find_npc_by_vnum(20084)
if v != 0 then
target.vid(“__TARGET__”, v, “Chaegirap”)
end
end
end
when button or info begin
if pc.count_item(30222) >0 then
say_title(“Sagyinin Ruh Taşı “)
say(“”)
— l
say(“Sonunda Sagyinin Ruh Taşını buldun! Onu biyolog”)
say(“Chaegirab’a götür. Seni bekliyor.”)
say(“”)
return
end
say_title(“Sagyinin Ruh Taşı “)
say(“”)
— l
say(“Chaegirab’ın incelemesi için, 1 tane Şeytan”)
say(“Hatırası buldun. Son olarak Sagyinin Ruh”)
say(“Taşını götürmen gerekiyor.”)
say_item_vnum(30222)
end
when kill with npc.get_race() == 1001 or npc.get_race() == 1002 or npc.get_race() == 1003 or npc.get_race() == 1004 begin

local s = number(1,150)
if s==1 then
pc.give_item2(“30222”,1)
send_letter(“Biyolog Chaegirab’ın deneyi”)
end
end
when __TARGET__.target.click or
20084.chat.”Sagyinin Ruh Taşı’nı yanımda getirdim” with
pc.count_item(30222) > 0 begin
target.delete(“__TARGET__”)
say_title(“Biyolog Chaegirab:”)
say(“Çok teşekkür ederim. Ödül olarak sana bu reçeteyi”)
say(“vereceğim. Bu reçete çok az kişi tarafından”)
say(“bilinir ve gizli tutulur. Bu reçete ile yapılacak”)
say(“iksir senin saldırılardan kaçınma dürtünü “)
say(“geliştirir. Baek-Go’ya git. İksiri o yapacak.”)
say(“Kendine iyi bak arkadaşım. Teşekkür ederim”)
say(“sayende şeytanlar hakkında çok önemli bilgiler”)
say(“edindim.”)
pc.remove_item(“30222”,1)
set_state(__reward)
end
end
state __reward begin
when letter begin
send_letter(“Chaegirab’ın ödülü “)
local v = find_npc_by_vnum(20018)
if v != 0 then
target.vid(“__TARGET__”, v, “Baek Go”)
end
end
when button or info begin
say_title(“Chaegirab’ın ödülü “)
— l
say(“Şeytan Hatıraları ve Ruh Taşının ödülü olarak”)
say(“Biyolog Chaegirab sana gizli bir reçete verdi.”)
say(“Baek-Go’ya git, sana mucizevi bir iksir yapacak.”)
end
when __TARGET__.target.click or
20018.chat.”Gizli reçete” begin
target.delete(“__TARGET__”)
say_title(“Baek Go:”)
say(“Ah, bu biyolog Chaegirab’ın gizli reçetesi mi?”)
say(“Hm, bu defansını 60 puan artıracak. İşte”)
say(“iksirin! Aynı zamanda sana bu sandığı da”)
say(“vermeliyim. Ona iyi bak.”)
———– l
say_reward(“Chaegirab’ın isteğini yerine getirdiğin için”)
say_reward(“defansın kalıcı olarak 60 puan arttı.”)
affect.add_collect(apply.DEF_GRADE_BONUS,60,60*60*24*365*60)
pc.give_item2(“50513”,1)
pc.delqf(“collect_count”)
clear_letter()
set_quest_state(“collect_quest_lv60”, “run”)
set_state(__complete)
end
end
state __complete begin
end
end

Buz topu questi:

quest collect_quest_lv60 begin
state start begin
end
state run begin
when login or levelup with pc.level >= 60 begin
set_state(information)
end
end

state information begin
when letter begin
local v = find_npc_by_vnum(20084)
if v != 0 then
target.vid(“__TARGET__”, v, “Chaegirap”)
end
send_letter(“Chaegirab’ın Ricası “)
end

when button or info begin
say_title(“Chaegirab’ın Ricası “)
say(“”)
say(“Uriel’in öğrencisi Biyolog Chaegirab”)
say(“seni arıyor.”)
say(“Hemen onun yanına git.”)
say(“”)
end

when __TARGET__.target.click or
20084.chat.”Buz Topu” begin
target.delete(“__TARGET__”)
say_title(“Biyolog Chaegirab:”)
say(“”)
— l
say(“Ha ha yine mi sen?”)
say(“Seni gördügüme sevindim.”)
say(“Bu defa batıdaki buz dağıyla ilgili araştırma “)
say(“yapıyorum. Bana yardım et, lütfen…”)
say(“Gerçekten çok işim var.”)
say(“Benim için batıdaki buz dağına gidebilir misin?”)
say(“En iyi sekilde karşılığını alacaksın!”)
wait()
say_title(“Biyolog Chaegirab:”)
say(“”)
say(“Batıdaki buz dağıyla ilgili her şeyi bilmek “)
say(“istiyorum. Oraya hiç gittin mi?”)
say(“Bu Buz dağı eski zamanlarda çok güçlü “)
say(“oldugu için, her büyücü orayı araştırdı.”)
say(“Oradaki Buz Toplarını araştırıyorum.”)
say(“”)
say(“Renkleri açık ve parlak.”)
say(“”)
wait()
say_title(“Biyolog Chaegirab:”)
say(“”)
say(“Bana buz topunu getirmek için”)
say(“ne kadar zamana ihtiyacın var?”)
say(“Yalnız, kırık buz toplarını getirmemelisin.”)
say(“Onları kullanamam..”)
say(“Bana 1 tane numune lazım…”)
say(“Bol şanslar!”)
say(“”)
set_state(go_to_disciple)
pc.setqf(“duration”,0)
pc.setqf(“collect_count”,0)
pc.setf(“collect_quest_luck”,”drink_drug”,0)
end
end

state go_to_disciple begin
when letter begin
send_letter(“Biyolog’un araştırması “)

end
when button or info begin
say_title(“Sohan Dağından Buz Topu”)
say(“Uriel’in ögrencisi Chaegirab batıdaki buz dağını “)
say(“inceliyor. Oradaki gizli enerji ve “)
say(“yabanil coğrafi yapısı ile”)
say(“bir efsane haline gelmiş durumda.”)
say(“Tüm büyücülerin ilgisini çekiyor.”)
say(“Buz topları, bu buz dağının anahtarları.”)
say(“Chegirab’a 1 buz topu getirmelisin.”)
say(“”)
say_item_vnum(30050)
say_reward(“Şimdiye kadar “..” “..pc.getqf(“collect_count”)..” adet topladın.”)
end
when 20084.chat.”GM: collect_quest_lv60.skip_delay” with pc.count_item(30050) >0 and pc.is_gm() and get_time() <= pc.getqf(“duration”) begin
say(mob_name(20084))
say(“You are GM, OK”)
pc.setqf(“duration”, get_time()-1)
return
end

when 20084.chat.”Buz Topu” with pc.count_item(30050) >0 begin
if get_time() > pc.getqf(“duration”) then
say_title(“Biyolog Chaegirab:”)
say(“Ah, bir tane bulmuşsun.”)
say(“Biraz bekle de kontrol edeyim…”)
pc.remove_item(30050, 1)
pc.setqf(“duration”,get_time()+1)
wait()

local pass_percent
if pc.is_gm() then
pass_percent =100
else
if pc.getf(“collect_quest_luck”,”drink_drug”)==0 then
pass_percent=60
else
pass_percent=80
end
end

local s= number(1,100)
if s<= pass_percent then
if pc.getqf(“collect_count”)< 0 and not pc.is_gm() then
local index =pc.getqf(“collect_count”)+1
pc.setqf(“collect_count”,index)
say_title(“Biyolog Chaegirab:”)
say(“Ah! Bu Buz Topu en iyi kalite! Hemen “)
say(“araştırmaya başlayacağım. Ancak “..20-pc.getqf(“collect_count”)..” tane daha”)
say(“lazım. Lütfen bulmaya çalış!”)
say(“Ve zamana ihtiyacım olduğunu unutma. Yarına kadar”)
say(“başka bir Buz Topu inceleyemem.”)
pc.setf(“collect_quest_luck”,”drink_drug”,0)
return
end
say_title(“Biyolog Chaegirab:”)
say(“”)
— l
say(“1 tane buz topunun hepsini topladın!”)
say(“Yalnız bişey eksik; buz ruhu’nun”)
say(“ruh taşı, o bizim anahtarımız.”)
say(“Bu ruh taşını “)
say(“buz canavarlarından alabilirsin.”)
say(“Bunu yapabilir misin?”)
say(“”)
pc.setqf(“collect_count”,0)
pc.setf(“collect_quest_luck”,”drink_drug”,0)
pc.setqf(“duration”,0)
set_state(key_item)
return
else
say_title(“Biyolog Chaegirab:”)
say(“”)
say(“Hmm……”)
say(“Kusura bakma, ama bu buz topunu kullanamam..”)
say(“Bu kırık.”)
say(“Bir tane daha getirir misin?”)
say(“”)
pc.setf(“collect_quest_luck”,”drink_drug”,0)
return
end
else
say_title(“Biyolog Chaegirab:”)
say(“”)
— l
say(“Kusura Bakma…”)
say(“Son Buz topunu, daha”)
say(“incelemedim…..”)
say(“Sonra bir daha gelir misin?”)
say(“”)
return
end

end
end
state key_item begin
when letter begin
send_letter(“Biyolog’un araştırması “)

if pc.count_item(30223)>0 then
local v = find_npc_by_vnum(20084)
if v != 0 then
target.vid(“__TARGET__”, v, “Chaegirap”)
end
end

end
when button or info begin
if pc.count_item(30223) >0 then
say_title(“Aurtumryunun Ruh Taşı “)
say(“Sonunda Aurtumryunun Ruh Taşını buldun! Onu “)
say(“biyolog Chaegirab’a götür. Seni bekliyor.”)
return
end

say_title(“Aurtumryunun Ruh Taşı”)
say(“Uriel’in öğrencisi Chaegirab’in incelemesi için”)
say(“ona Buz dağından 1 tane buz topu getirdin.”)
say(“Son olarak Aurtumryunun Ruh Taşı lazım.”)
say_item_vnum(30223)
say(“Batıdaki buz dağına gidip, Onu Chaegirab’a”)
say(“getirmelisin.”)
end
when kill with npc.get_race() == 1104 or npc.get_race() == 1105 or npc.get_race() == 1106 or npc.get_race() == 1107 begin

local s = number(1,200)
if s==1 then
pc.give_item2(30223,1)
send_letter(“Biyolog’un araştırması “)
end
end

when __TARGET__.target.click or
20084.chat.”Ruh taşını getirdim” with
pc.count_item(30223) > 0 begin
target.delete(“__TARGET__”)
say_title(“Biyolog Chaegirab:”)
say(“Çok Teşekkür ederim! Ödül olarak sana bu reçeteyi”)
say(“vereceğim. İçerini çok az kişi bilir ve gizli”)
say(“tutulur. Bu reçete ile yapılacak olan iksir”)
say(“kılıcı senin saldırı gücünü geliştirir. “)
say(“Baek-Go’ya git. İksiri o yapacak. “)
say(“Kendine iyi bak arkadaşım. Teşekkür ederim”)
say(“sayende Buz Dağı hakkında çok önemli bilgiler”)
say(“edindim.”)
pc.remove_item(“30223”,1)
set_state(__reward)
end

end

state __reward begin
when letter begin
send_letter(“Chaegirab’ın ödülü “)

local v = find_npc_by_vnum(20018)
if v != 0 then
target.vid(“__TARGET__”, v, “Baek Go”)
end

end
when button or info begin
say_title(“Chaegirab’ın ödülü “)
— l
say(“Buz Topları ve Ruh Taşının ödülü olarak”)
say(“Biyolog Chaegirab sana gizli bir reçete verdi.”)
say(“Baek-Go’ya götür git, sana mucizevi bir iksir yapacak.”)
end

when __TARGET__.target.click or
20018.chat.”Reçeteye bak” begin
target.delete(“__TARGET__”)
say_title(“Baek Go:”)
say(“Ah, bu Chaegirab’ın gizli reçetesi mi? Hm, bu”)
say(“saldırı değerini 50 puan artıracak. İşte”)
say(“iksirin! Sana bu sandığı da vermeliyim. Ona iyi”)
say(“bak.”)
wait()
say(“”..pc.get_name()..”:”)
say(“Teşekkürler. Bu kez sandık ne renk?”)
say(“”)
wait()
say_title(“Baek-Go:”)
say(“Bakalım…”)
say(“Ah, Açık Yeşil Abanoz Sandık. İşte!”)
say_reward(“Chaegirab’ın isteğini yerine getirmenin ödülü “)
say_reward(“olarak saldırı değerin kalıcı olarak 50 puan”)
say_reward(“arttı.”)

affect.add_collect(apply.ATT_GRADE_BONUS,50,60*60*24*365*60)–60³â
pc.give_item2(“50513”,1)
pc.delqf(“collect_count”)
clear_letter()
set_quest_state(“collect_quest_lv70”, “run”)
set_state(__complete)
end

end
state __complete begin
end
end

Zelkova dalı questi:

quest collect_quest_lv70 begin
state start begin
end
state run begin
when login or levelup with pc.level >= 70 begin
set_state(information)
end
end

state information begin
when letter begin
local v = find_npc_by_vnum(20084)
if v != 0 then
target.vid(“__TARGET__”, v, “Chaegirap”)
end
send_letter(“Chaegirab’ın isteği”)
end

when button or info begin
say_title(“Chaegirab’ın isteği”)
say(“”)
say(“Uriel’in çırağı Biyolog Chaegirab’ın,”)
say(“acil olarak yardımına ihtiyacı var.”)
say(“Çabuk ol ve ona yardım et.”)
say(“”)
end

when __TARGET__.target.click or
20084.chat.”Zelkova Dallları ” begin
target.delete(“__TARGET__”)
say_title(“Biyolog Chaegirab:”)
say(“”)
— l
say(“Hey! Tekrar merhaba!”)
say(“Yardımların için minnettarım.”)
say(“Hayalet Orman hakkında yazıyorum..”)
say(“Aslında bunu kendim denemem gerekiyor ,”)
say(“ama bu mümkün değil. Bu işi benim için “)
say(“yapabilir misin? Tabii ki bana yardım ettiğin”)
say(“için iyi bir ödül alacaksın..”)
say(“”)
say(“”)
wait()
say_title(“Chaegirab:”)
say(“”)
say(“Bana Hayalet Orman hakkında bildiklerini anlat.”)
say(“Hayalet Orman hakkında daha fazla şey bilmek”)
say(“istiyorum.. Orası, meteorlar düşmeden önce kötü “)
say(“enerjiyle dolu büyük büyük bir ağaçlıktı.”)
say(“Eski zamanlarda bir kötü hayaletin yönetimi”)
say(“altındaydı. Benim için hayalet ormandan Zelkova”)
say(“Dalı getirebilir misin?..”)
say(“”)
wait()
say_title(“Biyolog Chaegirab:”)
say(“”)
say(“Dalları bana getirebilmek için ne kadar zamana”)
say(“ihtiyacın var? Bana kırık ya da çok ince”)
say(“dalları getirme!. Öyle dalları kullanamam….”)
say(“Araştırmam için bana tam olarak 1 dal lazım.”)
say(“Bol şanslar.”)
say(“”)
say(“”)
set_state(go_to_disciple)
pc.setqf(“duration”,0)
pc.setqf(“collect_count”,0)
pc.setf(“collect_quest_luck”,”drink_drug”,0)
end
end

state go_to_disciple begin
when letter begin
send_letter(“Biyolog’un araştırması “)

end
when button or info begin
say_title(“Hayalet Ormandan Zelkova Dalı “)
say(“Uriel’in çırağı Chaegirab, Hayalet Orman’ı “)
say(“inceliyor. Bu inceleme için hayalet ormandan”)
say(“gelecek Zelkova dallarına ihtiyacı var. Ormana”)
say(“giriş, çok özel yetenekleri olan ağaçlar”)
say(“tarafından engellenmiş durumda. Chaegirab’a”)
say(“birer birer 1 tane dal getir.”)
say_item_vnum(30165)
say_reward(“Şu ana kadar “..pc.getqf(“collect_count”)..” dal topladın.”)

end

when kill with npc.get_race() == 2302 or npc.get_race() == 2303 or npc.get_race() == 2304 begin

local s = number(1,150)
if s==1 then
pc.give_item2(30165,1)
send_letter(“”..item_name(30165).. ” buldun.”)
end
end

when 20084.chat.”GM: collect_quest_lv70.skip_delay” with pc.count_item(30165) >0 and pc.is_gm() and get_time() <= pc.getqf(“duration”) begin
say(mob_name(20084))
say(“You are GM, OK”)
pc.setqf(“duration”, get_time()-1)
return
end
when 20084.chat.”Zelkova Dalları ” with pc.count_item(30165) >0 begin
if get_time() > pc.getqf(“duration”) then
say_title(“Biyolog Chaegirab:”)
— l
say(“Ah, bir dal bulmuşsun!”)
say(“Biraz bekle de kontrol edeyim…”)
pc.remove_item(30165, 1)
pc.setqf(“duration”,get_time()+1)
wait()
local pass_percent
if pc.is_gm() then
pass_percent =100
else
if pc.getf(“collect_quest_luck”,”drink_drug”)==0 then
pass_percent=60
else
pass_percent=80
end
end

local s= number(1,100)
if s<= pass_percent then
if pc.getqf(“collect_count”)< 0 and not pc.is_gm() then
local index =pc.getqf(“collect_count”)+1
pc.setqf(“collect_count”,index)
say_title(“Biyolog Chaegirab:”)
say(“Ah! Bu Zelkova Dalı en iyi kalite! Hemen “)
say(“araştırmaya başlayacağım. Ancak “..25-pc.getqf(“collect_count”)..” tane daha”)
say(“lazım. Lütfen bulmaya çalış!”)
say(“Ve zamana ihtiyacım olduğunu unutma. Yarına kadar”)
say(“başka bir Zelkova Dalı inceleyemem.”)
pc.setf(“collect_quest_luck”,”drink_drug”,0)
return
end
say_title(“Biyolog Chaegirab:”)
say(“1 dalın tamamını topladın. Geriye sadece “)
say(“hayalet agaçlardan alınacak ruh taşı kaldı.”)
say(“Bu anahtar vazifesi görecek.”)
say(“Ruh taşı hayalet ağaçlardan elde edilebilir.”)
say(“Benim için bir tane temin edebilir misin?”)
pc.setqf(“collect_count”,0)
pc.setf(“collect_quest_luck”,”drink_drug”,0)
pc.setqf(“duration”,0)
set_state(key_item)
return
else
say_title(“Biyolog Chaegirab:”)
say(“Hm, bu dal ince ve yanık. Korkarım pek işime”)
say(“yaramaz. Bana başka bir tane getir!”)
say(“Yine de bununla deney yapmayı deneyeceğim. Yarına”)
say(“kadar başka dal inceleyemem.”)
pc.setf(“collect_quest_luck”,”drink_drug”,0)
return
end
else
say_title(“Biyolog Chaegirab:”)
say(“Getirdiğin dalın analizi henüz bitmedi.”)
say(“Diğerini daha sonra getirebilir misin?”)
return
end

end
end
state key_item begin
when letter begin
send_letter(“Biyolog’un araştırması “)

if pc.count_item(30224)>0 then
local v = find_npc_by_vnum(20084)
if v != 0 then
target.vid(“__TARGET__”, v, “Chaegirap”)
end
end

end
when button or info begin
if pc.count_item(30224) >0 then
say_title(“Gyimokun Ruh Taşı “)
say(“Sonunda Gyimokun Ruh Taşını buldun! Onu “)
say(“biyolog Chaegirab’a götür. Seni bekliyor.”)
return
end

say_title(“Gyimokun Ruh Taşı “)
say(“”)
— l
say(“Uriel’in çırağı, Chaegirab’ın incemelesi için,”)
say(“Hayalet Orman’dan 1 tane Zelkova Dalı topladın,”)
say(“geriye Hayalet ağaçlardan alınacak Ruh Taşı kaldı.”)
say_item_vnum(30224)———-The Ghost¡¯s Soul Stone
say(“Onu temin edip, Chaegirab’a götür.”)
end

when kill with npc.get_race() == 2302 or npc.get_race() == 2303 or npc.get_race() == 2304 or npc.get_race() == 2305 begin

local s = number(1,200)
if s==1 then
pc.give_item2(30224,1)
send_letter(“Biyolog’un araştırması “)
end
end

when __TARGET__.target.click or
20084.chat.”Ruh taşını buldun.” with pc.count_item(30224) > 0 begin
target.delete(“__TARGET__”)
say_title(“Biyolog Chaegirab:”)
say(“Çok teşekkür ederim.”)
say(“Ödül olarak sana bu reçeteyi vereceğim. İçeriği”)
say(“çok kişi tarafından bilinmez ve sırrı dikkatlice”)
say(“saklanır. Baek-Go’ya git. Senin için bir iksir”)
say(“yapacak. Kendine iyi bak arkadaşım. Yardımın için”)
say(“çok teşekkür ederim, sayende Hayalet Orman “)
say(“hakkında bir çok önemli bilgi edindim.”)
pc.remove_item(“30224”,1)
set_state(__reward)
end

end

state __reward begin
when letter begin
send_letter(“Chaegirab’ın ödülü “)

local v = find_npc_by_vnum(20018)
if v != 0 then
target.vid(“__TARGET__”, v, “Baek Go”)
end

end
when button or info begin
say_title(“Chaegirab’ın ödülü “)
— l
say(“Zelkova dallarının ve ruh taşının ödülü olarak”)
say(“biyolog Chaegiran sana gizli bir reçete verdi.”)
say(“Şimdi Baek-Go’ya git, senin için mucizevi bir “)
say(“iksir yapacak.”)
end

when __TARGET__.target.click or
20018.chat.”Gizli Reçete” begin
target.delete(“__TARGET__”)
say_title(“Baek-Go:”)
say(“Ah, bu biyolog Chaegirab’ın gizli reçetesi mi?”)
say(“Hm, bu senin dayanıklılığını %10 ve hareket”)
say(“hızını 11 puan artıracak. İşte iksirin!”)
wait()
say_title(“Baek-Go:”)
say(“Sana bu Yeşil Abanoz Sandığı da vermeliyim. Ona”)
say(“iyi bak.”)
say_reward(“Chagirab’ın isteğini yerine getirdiğin için”)
say_reward(“kalıcı olarak”)
say_reward(“saldırı dayanıklılığın %10 ve hareket hızın 11”)
say_reward(“puan artacak.”)
affect.remove_collect(apply.MOV_SPEED, 10, 60*60*24*365*60)
affect.add_collect(apply.MOV_SPEED,21,60*60*24*365*60)
affect.add_collect_point(POINT_DEF_BONUS,10,60*60*24*365*60) –60³â
pc.give_item2(“50513”,1)
pc.delqf(“collect_count”)
clear_letter()
set_quest_state(“collect_quest_lv80”, “run”)
set_state(__complete)
end

end
state __complete begin
end
end

Tugyis tabelası questi:

quest collect_quest_lv80 begin
state start begin
end
state run begin
when login or levelup with pc.level >= 80 begin
set_state(information)
end
end

state information begin
when letter begin
local v = find_npc_by_vnum(20084)
if v != 0 then
target.vid(“__TARGET__”, v, “Chaegirap”)
end
send_letter(“Chaegirab’ın isteği”)
end

when button or info begin
say_title(“Chaegirab’ın isteği”)
say(“”)
say(“Uriel’in öğrencisi Biyolog Chaegirab’ın”)
say(“acil olarak yardımına ihtiyacı var.”)
say(“Haydi, onun yanına git ve yardım et.”)
say(“”)
end

when __TARGET__.target.click or
20084.chat.”Tugyis Tabelası ” begin
target.delete(“__TARGET__”)
say_title(“Biyolog Chaegirab:”)
say(“Merhaba. Seni tekrar gördüğüme sevindim.”)
say(“Şu aralar Yılan Vadisi hakkında”)
say(“yazıyorum. Aslında bunu kendim başarmam”)
say(“gerekiyor, ama tek başıma başaramam….Benim için”)
say(“bunu yapar mısın? Tabii ki, yardımların”)
say(“karşılığında çok iyi ödüllendirileceksin.”)
wait()
say_title(“Biyolog Chaegirab:”)
say(“Gayretini takdir ediyorum. “)
say(“Daha önce Yılan Vadisi’ni hiç duydun”)
say(“mu? Yüksek dağlar ve çöllerden oluşan bir alan.”)
say(“Esrarengiz sılahları ve zırhları ile vadiyi”)
say(“koruyan gerçekten korkunç hayaletler var.”)
say(“Bunlar dev gibi ve çok güçlü hayaletler.”)
say(“Beni ilgilendir kısmı, doguştan savasçı hayaleti”)
say(“olanı… Lütfen bana bu hayalet savasçı”)
say(“hakkında bir kanıt getir.”)
say(“”)
wait()
say_title(“Biyolog Chaegirab:”)
say(“”)
say(“Bu mümkün mü?”)
say(“Orada şu anda bir çok sahte kanıt var. Sahteleri”)
say(“kullanamam…”)
say(“1 Tugyis Tabelasına ihtiyacım var.”)
say(“Bol şanslar!”)
say(“”)
set_state(go_to_disciple)
pc.setqf(“duration”,0)
pc.setqf(“collect_count”,0)
pc.setf(“collect_quest_luck”,”drink_drug”,0)
end
end
state go_to_disciple begin
when letter begin
send_letter(“Biyolog’un araştırması “)

end
when button or info begin
say_title(“Devler Diyarından Tugyis Tabelası “)
say(“Uriel’in çırağı Chaegirab, Yılan ” )
say(“Vadisindeki Dev Savasçıları inceliyor.”)
say(“Bu dev savasçılar karşı konulmaz güçleriyle”)
say(“tanınıyorlar. Bu hayaletlerden Chaegirab’a 1”)
say(“Tugyis Tabelası getirmen gerekiyor.”)
say_item_vnum(30166)
say_reward(“Şimdiye kadar “..pc.getqf(“collect_count”)..” tabela topladın.”)
end
when kill with npc.get_race() == 1401 or npc.get_race() == 1402 or npc.get_race() == 1403 or npc.get_race() == 1601 or npc.get_race() == 1602 or npc.get_race() == 1603 begin

local s = number(1,100)
if s <= 5 then
pc.give_item2(30166,1)
send_letter(“”..item_name(30166)..” buldun.”)
end
end
when 20084.chat.”Tugyis Tabelası ” with pc.count_item(30166) >0 begin
if get_time() > pc.getqf(“duration”) then
say_title(“Biyolog Chaegirab: “)
say(“Ah, bir tane bulmuşsun.”)
say(“Biraz bekle de kontrol edeyim…”)
pc.remove_item(“30166”, 1)
if is_test_server() then
pc.setqf(“duration”,get_time()+2)
else
pc.setqf(“duration”,get_time()+1) ———————————–22½Ã°£
end
wait()

local pass_percent
if pc.is_gm() then
pass_percent =100
else
if pc.getf(“collect_quest_luck”,”drink_drug”)==0 then
pass_percent=60
else
pass_percent=80
end
end

local s= number(1,100)
if s<= pass_percent then
if pc.getqf(“collect_count”)< 0 and not pc.is_gm() then –weniger als 30
local index =pc.getqf(“collect_count”)+1
pc.setqf(“collect_count”,index)
say_title(“Biyolog Chaegirab:”)
say(“Ah! Bu Tugyis Tabelası en iyi kalite! Hemen “)
say(“araştırmaya başlayacağım. Ancak “..30-pc.getqf(“collect_count”)..” tane daha”)
say(“lazım. Lütfen bulmaya çalış!”)
say(“Ve zamana ihtiyacım olduğunu unutma. Yarına kadar”)
say(“başka bir Tugyis Tabelası inceleyemem.”)
pc.setf(“collect_quest_luck”,”drink_drug”,0)
return
end
say_title(“Biyolog Chaegirab:”)
say(“1 delili de topladın!!”)
say(“Geriye sadece hayalet savasçılarının Ruh”)
say(“Taşı’nı almak kaldı, bu anahtar görevi yapacak.”)
say(“Ruh Taşı’nı vadideki hayalet savasçılardan”)
say(“kazanabilirsin. Bunu benim için”)
say(“yapar misin?”)
say(“”)
pc.setqf(“collect_count”,0)
pc.setf(“collect_quest_luck”,”drink_drug”,0)
pc.setqf(“duration”,0)
set_state(key_item)
return
else
say_title(“Biyolog Chaegirab:”)
say(“Hmm..Bu yanlış…”)
say(“Üzgünüm, bunu kullanamam.”)
say(“Bu taşın içinde farklı güçler olabilir.”)
say(“Lütfen, başka bir tane bul.”)
say(“”)
pc.setf(“collect_quest_luck”,”drink_drug”,0)
return
end
else
say_title(“Biyolog Chaegirab:”)
say(“Son derece üzgünüm…”)
say(“Henüz bana getirdiğin diğer tabelayı “)
say(“incelemeyi bitirmedim…..”)
say(“Hmm, çok üzgünüm….Diğerini daha sonra “)
say(“getirebilir misin?”)
return
end

end
end
state key_item begin
when letter begin
send_letter(“Biyolog’un araştırması “)

if pc.count_item(30225)>0 then
local v = find_npc_by_vnum(20084)
if v != 0 then
target.vid(“__TARGET__”, v, “Chaegirap”)
end
end

end
when button or info begin
if pc.count_item(30225) >0 then
say_title(“Tugyinin Ruh Taşı “)
say(“Sonunda Tugyinin Ruh Taşını buldun! Onu “)
say(“biyolog Chaegirab’a götür. Seni bekliyor.”)
return
end

say_title(“Tugyinin Ruh Taşı “)
say(“”)
— l
say(“Uriel’in çırağı Chaegirab’ın araştırması için “)
say(“hayalet savasçılara ait 1 Tugyis Tabelası topladın.”)
say(“Son olarak ihtiyaç duyulan Tugyinin Ruh Taşı.”)
say_item_vnum(30225)
say(“Onu Yılan Vadisindeki hayalet savasçılardan”)
say(“kazanabilirsin.”)
say(“”)
say(“”)
end
when kill with npc.get_race() == 1401 or npc.get_race() == 1402 or npc.get_race() == 1403 or npc.get_race() == 1601 or npc.get_race() == 1602 or npc.get_race() == 1603 begin

local s = number(1,200)
if s==1 then
pc.give_item2(30225,1)
send_letter(“Biyolog’un araştırması “)
end
end
when __TARGET__.target.click or
20084.chat.”Ruh Taşı’nı buldun.” with pc.count_item(30225) > 0 begin
target.delete(“__TARGET__”)
say_title(“Biyolog Chaegirab:”)
say(“Çok teşekkür ederim.”)
say(“Ödül olarak sana bu reçeteyi vereceğim. İçeriğini”)
say(“çok kişi bilmez ve sırrı dikkatlice saklanır.”)
say(“Bununla yapılacak iksir saldırı gücünü “)
say(“geliştirecek. Baek-Go’ya git. Senin için bir”)
say(“iksir yapacak. Kendine iyi bak arkadaşım.”)
say(“Yardımına teşekkür ederim, sayende Yılan”)
say(“Vadisindeki devler hakkında çok önemli bilgiler”)
say(“edindim.”)
pc.remove_item(“30225”,1)
set_state(__reward)
end

end

state __reward begin
when letter begin
send_letter(“Chaegirab’ın ödülü “)

local v = find_npc_by_vnum(20018)
if v != 0 then
target.vid(“__TARGET__”, v, “Baek Go”)
end

end
when button or info begin
say_title(“Chaegirab’ın ödülü “)
— l
say(“Tabelaların ve ruh taşının ödülü olarak”)
say(“biyolog Chaegirab sana gizli bir reçete verdi.”)
say(“Şimdi Baek-Go’ya git, senin için mucizevi bir “)
say(“iksir yapacak.”)
end

when __TARGET__.target.click or
20018.chat.”Gizli Reçete” begin
target.delete(“__TARGET__”)
say_title(“Baek-Go:”)
say(“Ah, bu biyolog Chaegirab’ın gizli reçetesi mi?”)
say(“Hm, bu saldırı değerini %10 ve saldırı hızını 6”)
say(“puan artıracak. İşte iksirin!”)
wait()
say_title(“Baek-Go:”)
say(“Aynı zamanda sana bu Mavi Abanoz Sandığı da”)
say(“vermeliyim. Ona iyi bak.”)
say_reward(“Chagirab’ın isteğini tamamladığın için kalıcı “)
say_reward(“olarak saldırı değerin %10 ve saldırı hızın 6”)
say_reward(“puan arttı.”)
affect.remove_collect(apply.ATT_SPEED, 5, 60*60*24*365*60)
affect.add_collect(apply.ATT_SPEED,11,60*60*24*365*60) –60Jahre
affect.add_collect_point(POINT_ATT_BONUS,10,60*60*24*365*60) –60³â
pc.give_item2(“50513”,1)
pc.delqf(“collect_count”)
clear_letter()
set_quest_state(“collect_quest_lv85”, “run”)
set_state(__complete)
end

end
state __complete begin
end
end

Kırmızı hayalet ağaç dalı questi:

quest collect_quest_lv85 begin
state start begin
end
state run begin
when login or levelup with pc.level >= 85 begin
set_state(information)
end
end

state information begin
when letter begin
local v = find_npc_by_vnum(20084)
if v != 0 then
target.vid(“__TARGET__”, v, “Chaegirab”)
end
send_letter(“Chaegirab’ın isteği”)
end

when button or info begin
say_title(“Chaegirab’ın isteği”)
say(“”)
say(“Uriel’in öğrencisi Biyolog Chaegirab’ın,”)
say(“acil olarak yardımına ihtiyacı var.”)
say(“Çabuk ol ve ona yardım et.”)
say(“”)
end

when __TARGET__.target.click or
20084.chat.”Kır. Hayalet Ağacı Dalı ” begin
target.delete(“__TARGET__”)
say_title(“Biyolog Chaegirab:”)
say(“Hey! Tekrar merhaba!”)
say(“Yardımların için minnettarım.”)
say(“Kızıl Orman hakkında yazıyorum.”)
say(“Aslında bunu kendim denemem gerekiyor”)
say(“ama bu mümkün değil. Bu işi benim için “)
say(“yapabilir misin? Tabi ki bana yardım ettiğin”)
say(“için iyi bir ödül alacaksın.”)
wait()
say_title(“Biyolog Chaegirab:”)
say(“Kızıl Orman hakkında her şeyi bilmek istiyorum.”)
say(“Daha önceleri orası harika bir ormandı. Fakat”)
say(“şeytani güçler ve metin taşları orayı “)
say(“lanetli bir yer haline getirdi.”)
say(“Kır. Hayalet Ağacı Dalı bulmalısın.”)
say(“”)
wait()
say_title(“Biyolog Chaegirab:”)
say(“Kır. Hayalet Ağacı Dalı’nı bana getirebilir misin?”)
say(“Bir kaç gün içinde halledeceğinden eminim.”)
say(“Eğer dallar çok ince ya da kırılmış olursa”)
say(“onları analiz edemem.”)
say(“1 adet Kır. Hayalet Ağacı Dalı’na ihtiyacım”)
say(“var. Bol şanslar.”)
say(“”)
set_state(go_to_disciple)
pc.setqf(“duration”,0) — Time limit
pc.setqf(“collect_count”,0)–Items collected
pc.setf(“collect_quest_luck”,”drink_drug”,0) –quest potion 1
end
end

state go_to_disciple begin
when letter begin
send_letter(“Biyolog’un araştırması “)

end
when button or info begin
say_title(“Kızıl Orman’dan Kır. Hayalet Ağacı Dalı “)
say(“Chaegirab Kızıl Orman’ı inceliyor.”)
say(“Orada değişik güçlere sahip büyük ağaçlar var.”)
say(“Chaegirab’ın Kır. Hayalet Ağacı Dalı’na ihtiyacı var.”)
say(“Onun için 1 adet topla.”)
say_item_vnum(30167)
say_reward(” Zaten topladığın “..pc.getqf(“collect_count”)..” dal var.”)
end
when 40004.use begin
say_title(“Biyolog Bitirici:”)
say(“Tebrikler görevi direk geçtin.”)
say(“Baek-go nun yanına gidip ödülünü al”)
set_state(“__reward”)
pc.remove_item(“40004”,1)
end
when kill with npc.get_race() == 2311 or npc.get_race() == 2312 or npc.get_race() == 2313 or npc.get_race() == 2315 begin

local s = number(1, 200)
if s == 1 then
pc.give_item2(“30167”,1)
send_letter(“Kır. Hayalet Ağaç Dalı buldun.”)
end
end

when 20084.chat.”Kır. Hayalet Ağacı Dalı ” with pc.count_item(30167) >0 begin
if get_time() > pc.getqf(“duration”) then
say_title(“Biyolog Chaegirab:”)
say(“Ah, bir dal bulmuşsun!”)
say(“Biraz bekle de kontrol edeyim…”)
pc.remove_item(30167, 1)
if pc.is_gm() then
pc.setqf(“duration”,get_time()+2)
else
if game.get_event_flag(“iade”) == 1 then
pc.setqf(“duration”,0) ———————————–22½Ã°£7
else
pc.setqf(“duration”,0) — Time limit
end
end
wait()

local pass_percent
if pc.is_gm() then
pass_percent =100
else
if pc.getf(“collect_quest_luck”,”drink_drug”)==0 then
pass_percent=60
else
pass_percent=80
end
end

local s= number(1,100)
if s<= pass_percent then
if pc.getqf(“collect_count”)< 0 and not pc.is_gm() then –Less than 40
local index =pc.getqf(“collect_count”)+1
pc.setqf(“collect_count”,index)
say_title(“Biyolog Chaegirab:”)
say(“Ah! Bu dal en iyi kalite! Hemen araştırmaya”)
say(“başlayacağım. Ancak “..40-pc.getqf(“collect_count”)..” tane daha”)
say(“lazım. Lütfen bulmaya çalış!”)
say(“Ve zamana ihtiyacım olduğunu unutma. Yarına kadar”)
say(“başka bir Kır. Hayalet Ağacı Dalı inceleyemem.”)
pc.setf(“collect_quest_luck”,”drink_drug”,0) –Potion reset
return
end
say_title(“Biyolog Chaegirab:”)
say(“Bütün dalları topladın!”)
say(“Şimdi bana Orman Ruhu Taşı’nı getirmelisin.”)
say(“Yapabilirsin değil mi?”)
say(“Orman Ruhu Taşı’nı, Kırmızı “)
say(“Hayalet Ağaçlardan alabilirsin.”)
pc.setqf(“collect_count”,0)
pc.setf(“collect_quest_luck”,”drink_drug”,0)
pc.setqf(“duration”,0)
set_state(key_item)
return
else
say_title(“Biyolog Chaegirab:”)
say(“Hm, bu dal ince ve yanık. Korkarım pek işime”)
say(“yaramaz. Bana başka bir tane getir!”)
say(“Yine de bununla deney yapmayı deneyeceğim. Yarına”)
say(“kadar başka dal inceleyemem.”)
pc.setf(“collect_quest_luck”,”drink_drug”,0) –Reset potion
return
end
else
say_title(“Biyolog Chaegirab:”)
say(“Üzgünüm…”)
say(“Önceki getirdiğin dalı hâlâ “)
say(“inceliyorum. Sonra tekrar gelsen olur mu?”)
say_reward(“Kalan zaman: “..pc.getqf(“duration”) – get_time()..” saniye”)
return
end

end
end
state key_item begin
when letter begin
send_letter(“Biyolog’un araştırması “)

if pc.count_item(30226)>0 then
local v = find_npc_by_vnum(20084)
if v != 0 then
target.vid(“__TARGET__”, v, “Chaegirab”)
end
end

end
when button or info begin
if pc.count_item(30226) >0 then
say_title(“Orman Ruhu Taşı “)
say(“Sonunda Orman Ruhu Taşını buldun! Onu “)
say(“biyolog Chaegirab’a götür. Seni bekliyor.”)
return
end

say_title(“Orman Ruhu Taşı “)
say(“Uriel’in öğrencisi Chaegirab’ın araştırması için “)
say(“1 tane Kır. Hayalet Ağaç Dalı topladım.”)
say(“Son olarak Orman Ruhu Taşı’na ihtiyacım var.”)
say_item_vnum(30226)
say(“Onu Kırmızı Hayalet Ağaçlarda bulabilirim.”)
end

when kill with npc.get_race() == 2311 or npc.get_race() == 2312 or npc.get_race() == 2313 or npc.get_race() == 2314 or npc.get_race() == 2315 begin
local s = number(1, 200)
if s == 1 and pc.count_item(30226)==0 then
pc.give_item2(30226)
send_letter(“Biyolog’un araştırması “)
end
end

when __TARGET__.target.click or
20084.chat.”Orman Ruhu Taşı’nı getirdim.” with pc.count_item(30226) > 0 begin
target.delete(“__TARGET__”)
say_title(“Biyolog Chaegirab:”)
say(“Çok teşekkür ederim.”)
say(“Ödül olarak sana bu reçeteyi vereceğim. İçeriğini”)
say(“çok kişi bilmez ve sırrı dikkatlice saklanır.”)
say(“Bununla yapılacak iksir dayanıklılığını “)
say(“geliştirecek. Baek-Go’ya git. Senin için bir”)
say(“iksir yapacak. Kendine iyi bak arkadaşım.”)
say(“Yardımına teşekkür ederim, sayende Kızıl”)
say(“Orman hakkında çok önemli bilgiler edindim.”)
pc.remove_item(30226,1)
set_state(__reward)
end

end

state __reward begin
when letter begin
send_letter(“Chaegirab’in ödülü “)

local v = find_npc_by_vnum(20018)
if v != 0 then
target.vid(“__TARGET__”, v, “Baek-go”)
end

end
when button or info begin
say_title(“Cheagirab’ın ödülü “)
say(“Kırmızı dallarının ve ruh taşının ödülü olarak”)
say(“biyolog Chaegirab sana gizli bir reçete verdi.”)
say(“Şimdi Baek-Go’ya git, senin için mucizevi bir “)
say(“iksir yapacak.”)
end

when __TARGET__.target.click or
20018.chat.”Reçeteyi ver” begin
target.delete(“__TARGET__”)
say_title(“Baek-Go:”)
say(“Ah, bu biyolog Chaegirab’ın gizli reçetesi mi?”)
say(“Hm, bu senin diğer kahramanların saldırıları “)
say(“karşısındaki dayanıklılığını %10 artıracak. İşte”)
say(“iksirin!”)
wait()
say_title(“Baek-Go:”)
say(“Aynı zamanda sana bu Koyu Kırmızı Abanoz Sandığı “)
say(“da vermeliyim. Ona iyi bak.”)
say_reward(“Bu ödül Chaegirab’ın isteğini kırmadığın için.”)
say_reward(“Biyolog Chaegirab’ın ricasını yerine getirmenin”)
say_reward(“ödülü olarak sana karşı yapılan saldırılara(PvP)”)
say_reward(“karşı dayanıklılığın kalıcı olarak %10 artıyor.”)
say_reward(“Bu artış kalıcıdır.”)
say(“”)
pc.give_item2(“50513”,1)
pc.give_item2(“50513”,1)
pc.delqf(“collect_count”)
clear_letter()
affect.add_collect_point(POINT_RESIST_WARRIOR,10,60*60*24*365*60) –60³â
affect.add_collect_point(POINT_RESIST_ASSASSIN,10,60*60*24*365*60) –60³â
affect.add_collect_point(POINT_RESIST_SURA,10,60*60*24*365*60) –60³â
affect.add_collect_point(POINT_RESIST_SHAMAN,10,60*60*24*365*60) –60³â
set_quest_state(“collect_quest_lv90”, “run”)
set_state(__complete)
end

end
state __complete begin
end
end

Liderlerin notu questi:

quest collect_quest_lv90 begin
state start begin
end
state run begin
when login or levelup with pc.level >= 90 begin
set_state(information)
end
end

state information begin
when letter begin
local v = find_npc_by_vnum(20084)
if v != 0 then
target.vid(“__TARGET__”, v, “Chaegirab”)
end
send_letter(“Chaegirab’ın isteği”)
end

when button or info begin
say_title(“Chaegirab’ın isteği”)
say(“Uriel’in öğrencisi Chaegirab seni”)
say(“arıyor. Yanına git ve ne istediğini öğren.”)
say(“”)
end

when __TARGET__.target.click or
20084.chat.”Dinle” begin
target.delete(“__TARGET__”)
— l
say_title(“Biyolog Chaegirab:”)
say(“Benim için şimdiye kadar yaptığın”)
say(“yardımlar için minnettarım.Çok iyi iş “)
say(“çıkardın.Senin gibi kahramanlar sayesinde”)
say(“araştırmalarımı neredeyse bitirdim.”)
say(“Bu benim senden son isteğim olacak.”)
say(“Emin olabilirsin.”)
wait()
say_title(“Biyolog Chaegirab:”)
say(“Liderlerin Notları’na ihtiyacım var!”)
say(“Lütfen hayatımın en önemli araştırması “)
say(“için yardım et. Fakat sahte olanları “)
say(“alamam. Araştırmam için bana 1 adet”)
say(“Liderlerin Notları getirmelisin. Bunu karşılığını “)
say(“alacaksın. Bol şanslar.”)
say(“”)
set_state(go_to_disciple)
pc.setqf(“duration”,0) — Time limit
pc.setqf(“collect_count”,0)–Items collected
pc.setf(“collect_quest_luck”,”drink_drug”,0) –quest potion 1
end
end

state go_to_disciple begin
when letter begin
send_letter(“Biyolog’un araştırması “)

end
when button or info begin
say_title(“Patron yaratıkları bul”)
say(“Uriel’in öğrencisi Cheagirab, patron”)
say(“canavarlar hakkında bilgi topluyor. Araştırması “)
say(“için 1 Liderlerin Notlarına ihtiyacı var. Tek”)
say(“tek götür ki iyice inceleyebilsin. Notları patron”)
say(“canavarlardan elde edebilirsin.”)
say_item_vnum(30168)
say_reward(“Şimdiye kadar “..pc.getqf(“collect_count”)..” not getirdin.”)
say(“”)
end

when 40004.use begin
say_title(“Biyolog Bitirici:”)
say(“Tebrikler görevi direk geçtin.”)
say(“Baek-go nun yanına gidip ödülünü al”)
set_state(“__reward”)
pc.remove_item(“40004”,1)
end

when kill with npc.get_race() == 691 or npc.get_race() == 791 or npc.get_race() == 792 or npc.get_race() == 1192 or
npc.get_race() == 1304 or npc.get_race() == 1901 or npc.get_race() == 2091 or npc.get_race() == 2191 or npc.get_race() == 2206 or
npc.get_race() == 2306 or npc.get_race() == 2595 or npc.get_race() == 2596 or npc.get_race() == 3090 or npc.get_race() == 3091 or
npc.get_race() == 3190 or npc.get_race() == 3191 or npc.get_race() == 3290 or npc.get_race() == 3291 or npc.get_race() == 3390 or
npc.get_race() == 3391 or npc.get_race() == 3490 or npc.get_race() == 3491 or npc.get_race() == 3590 or npc.get_race() == 3591 or
npc.get_race() == 3690 or npc.get_race() == 3691 or npc.get_race() == 3790 or npc.get_race() == 3791 or npc.get_race() == 3890 or
npc.get_race() == 3891 or npc.get_race() == 3990 or npc.get_race() == 3901 or npc.get_race() == 3902 or npc.get_race() == 3903 or
npc.get_race() == 3904 or npc.get_race() == 3905 or npc.get_race() == 3906 begin local s = number(1, 100)
if s <= 30 and pc.count_item(30168)==0 then
pc.give_item2(“30168”, 1)
send_letter(“Liderlerin Notlarını buldun.”)
end
end
when 20084.chat.”Liderlerin Notları ” with pc.count_item(30168) >0 begin
if get_time() > pc.getqf(“duration”) then
if pc.count_item(30168) >0 then
say_title(“Biyolog Chaegirab:”)
say(“Ah, bir tane bulmuşsun.”)
say(“Biraz bekle de kontrol edeyim…”)
pc.remove_item(30168, 1)
if pc.is_gm() then
pc.setqf(“duration”,get_time()+2)
else
if game.get_event_flag(“iade”) == 1 then
pc.setqf(“duration”,0) — Time limit ———————————–22hours
else
pc.setqf(“duration”,0) — Time limit ———————————–22hours
end
end
wait()

local pass_percent
if pc.is_gm() then
pass_percent =100
else
if pc.getf(“collect_quest_luck”,”drink_drug”)==0 then
pass_percent=40
else
pass_percent=80
end
end

local s= number(1,100)
if s<= pass_percent then
if pc.getqf(“collect_count”)< 0 and not pc.is_gm() then –less than 50
local index =pc.getqf(“collect_count”)+1
pc.setqf(“collect_count”,index)
say_title(“Biyolog Chaegirab:”)
say(“Ah! Bu not en iyi kalite! Hemen araştırmaya”)
say(“başlayacağım. Ancak “..50-pc.getqf(“collect_count”)..” tane daha”)
say(“lazım. Lütfen bulmaya çalış!”)
say(“Ve zamana ihtiyacım olduğunu unutma. Yarına kadar”)
say(“başka bir not inceleyemem.”)
pc.setf(“collect_quest_luck”,”drink_drug”,0) –Potion reset

return
end
say_title(“Biyolog Chaegirab:”)
say(“Bütün notları topladın!”)
say(“Şimdi Liderlerin Ruh Taşı’na ihtiyacım var.”)
say(“Bana sadece bir tane getir.”)
say(“Araştırmamı bu sayede bitirmiş olacağım.”)
pc.setqf(“collect_count”,0)
pc.setf(“collect_quest_luck”,”drink_drug”,0)
pc.setqf(“duration”,0)
set_state(key_item)
return
else
say_title(“Biyolog Chaegirab:”)
say(“Üzgünüm ama bu notlar sahte.”)
say(“Daha sonra başka bir tane getir.”)
pc.setf(“collect_quest_luck”,”drink_drug”,0) –Potion reset
return
end
else
say_title(“Chaegirab:”)
say(“”..item_name(30168)..” bulduğunda tekrar gel.”)
return
end
else
say_title(“Chaegirab:”)
say(“Üzgünüm.”)
say(“Son getirdiğin not üzerindeki incelemem “)
say(“henüz bitmedi.”)
say(“Sonra gelsen olur mu?”)
say(“”)
say_reward(“Kalan zaman: “..pc.getqf(“duration”) – get_time()..” saniye”)
return
end

end
end
state key_item begin
when letter begin
send_letter(“Biyolog’un araştırması “)

if pc.count_item(30227)>0 then
local v = find_npc_by_vnum(20084)
if v != 0 then
target.vid(“__TARGET__”, v, “Chaegirab”)
end
end

end
when button or info begin
if pc.count_item(30227) >0 then
say_title(“Liderlerin Ruh Taşı “)
say(“Sonunda Orman Ruhu Taşını buldun! Onu “)
say(“biyolog Chaegirab’a götür. Seni bekliyor.”)
return
end
say_title(“Liderlerin Ruh Taşı “)
say(“Uriel’in öğrencisi Chaegirab için, “)
say(“1 adet Liderlerin Notları topladım.”)
say(“Son olarak Liderlerin Ruh Taşı’na ihtiyacım var!”)
say_item_vnum(30227)———-The plague king soul stone
say(“Şu yaratıklardan onu bulabilirim: “..mob_name(1092)..”,”..mob_name(1093)..”,”)
say(“”..mob_name(1304)..”,”..mob_name(1901)..”,”..mob_name(2206)..”,”)
say(“”..mob_name(2206)..””)
end
when kill with npc.get_race() == 691 or npc.get_race() == 791 or npc.get_race() == 792 or npc.get_race() == 1192 or
npc.get_race() == 1304 or npc.get_race() == 1901 or npc.get_race() == 2091 or npc.get_race() == 2191 or npc.get_race() == 2206 or
npc.get_race() == 2306 or npc.get_race() == 2595 or npc.get_race() == 2596 or npc.get_race() == 3090 or npc.get_race() == 3091 or
npc.get_race() == 3190 or npc.get_race() == 3191 or npc.get_race() == 3290 or npc.get_race() == 3291 or npc.get_race() == 3390 or
npc.get_race() == 3391 or npc.get_race() == 3490 or npc.get_race() == 3491 or npc.get_race() == 3590 or npc.get_race() == 3591 or
npc.get_race() == 3690 or npc.get_race() == 3691 or npc.get_race() == 3790 or npc.get_race() == 3791 or npc.get_race() == 3890 or
npc.get_race() == 3891 or npc.get_race() == 3990 or npc.get_race() == 3901 or npc.get_race() == 3902 or npc.get_race() == 3903 or
npc.get_race() == 3904 or npc.get_race() == 3905 or npc.get_race() == 3906 begin local s = number(1, 50)
if s <= 60 and pc.count_item(30227)==0 then
pc.give_item2(30227, 1)
send_letter(“Biyolog’un araştırması “)
end
end
when __TARGET__.target.click or
20084.chat.”Liderlerin Ruh Taşı’nı buldum” with pc.count_item(30227) > 0 begin
target.delete(“__TARGET__”)
if pc.count_item(30227) > 0 then
say_title(“Biyolog Chaegirab:”)
say(“Ah! İyi çalışma. Teşekkür ederim sayende”)
say(“araştırmalarımı tamamladım!”)
say(“Ödül olarak sana bu gizli reçeteyi veriyorum.”)
say(“Baek-Go senin için iksiri yapacak. Tekrar”)
say(“teşekkürler ve iyi günler!”)
pc.remove_item(30227,1)
set_state(__reward)
else
say(“Chaegirab”)
say(“”..item_name(30227)..” bulduğunda tekrar gel!”)
say(“”)
return
end
end

end

state __reward begin
when letter begin
send_letter(“Chaegirab’ın ödülü “)

local v = find_npc_by_vnum(20018)
if v != 0 then
target.vid(“__TARGET__”, v, “Baek-go”)
end

end
when button or info begin
say_title(“Chaegirab’ın ödülü “)
say(“Liderlerin Notları ve ruh taşının ödülü olarak”)
say(“biyolog Chaegirab sana gizli bir reçete verdi.”)
say(“Şimdi Baek-Go’ya git, senin için mucizevi bir “)
say(“iksir yapacak.”)
end

when __TARGET__.target.click or
20018.chat.”Reçeteyi ver” begin
target.delete(“__TARGET__”)
say_title(“Baek-go:”)
say(“Ah, bu biyolog Chaegirab’ın gizli reçetesi mi?”)
say(“Hm, bu diğer kahramanlarla savaşırken saldırı “)
say(“değerini artıracak. İşte iksirin!”)
wait()
say_title(“Baek-go:”)
say(“Aynı zamanda sana bu Mavi Abanoz Sandığı “)
say(“da vermeliyim. Ona iyi bak.”)
say_reward(“Bu ödül Chaegirab’ın isteğini kırmadığın için.”)
say_reward(“Chaegirab’ın ricasını yerine getirdiğin için “)
say_reward(“diğer oyuncularla savaşırken(PvP) saldırı değerin”)
say_reward(“kalıcı olarak %10 artıyor.”)
say_reward(“Bu artış kalıcıdır.”)
affect.add_collect_point(POINT_ATTBONUS_WARRIOR,10,60*60*24*365*60) –60years
affect.add_collect_point(POINT_ATTBONUS_ASSASSIN,10,60*60*24*365*60) –60years
affect.add_collect_point(POINT_ATTBONUS_SURA,10,60*60*24*365*60) –60years
affect.add_collect_point(POINT_ATTBONUS_SHAMAN,10,60*60*24*365*60) –60years
affect.add_collect_point(POINT_ATTBONUS_HUMAN,10,60*60*24*365*60)
pc.give_item2(“50513”,1)
pc.give_item2(“50513”,1)
pc.give_item2(“50513”,1)
pc.delqf(“collect_count”)
clear_letter()
set_quest_state(“collect_quest_lv92”, “run”)
set_state(__complete)
end

end
state __complete begin
end
end

Kem göz mücevheri questi:

quest collect_quest_lv92 begin
state start begin
end
state run begin
when login or levelup with pc.level >= 92 begin
set_state(information)
end
end

state information begin
when letter begin
local v = find_npc_by_vnum(20091)
if v != 0 then
target.vid(“__TARGET__”, v, “Seon-Pyeong”)
end
send_letter(“Seon-Pyeong’un araştırması “)
end

when button or info begin
say_title(“Seon-Pyeong’un araştırması “)
say(“”)
say(“Seon-Pyeong seni arıyor.”)
say(“Onu Ejderha Vadisinde bulabilirsin.”)
say(“Git ve neler olduğunu öğren.”)
say(“”)
end

when __TARGET__.target.click or
20091.chat.”Silah demircisi Seon-Pyeong” begin
target.delete(“__TARGET__”)
— l
say_title(“Seon-Pyeong:”)
say(“Hey! Cesur savaşçı! Tam da seni arıyordum.”)
say(“Yardımına ihtiyacım var!”)
say(“Sürgün Mağarası’ndaki canavarları duydum.”)
say(“Silahlar üzerindeki araştırmam için”)
say(“bazı mücevherlere ihtiyacım var.”)
wait()
say_title(“Seon-Pyeong:”)
say(“Mücevherler kusursuz olmalı!”)
say(“Onları bana getirirsen üzerinde”)
say(“çalışacağım. İhtayacım olan mücevher,”)
say(“Kem Göz Mücevheri. Onlardan 1 adet”)
say(“getirmelisin.”)
say(“”)
set_state(go_to_disciple)
pc.setqf(“duration”,0) — Time limit
pc.setqf(“collect_count”,0)–Items collected
pc.setf(“collect_quest_luck”,”drink_drug”,0) –Quest Potion 1
end
end

state go_to_disciple begin
when letter begin
send_letter(“Seon-Pyeong’un araştırması “)
end
when button or info begin
say_title(“Seon-Pyeong için mücevher”)
— l
say(“Silah demircisi ve araştırmacısı Seon-Pyeong’un”)
say(“1 tane Kem Göz Mücevheri’ne ihtiyacı var. O’na”)
say(“bu mücevherleri tek tek getir ki, O da daha iyi”)
say(“inceleyebilsin.”)
say(“Bu mücevherleri Yeraltı Buz Adamı ve Yeraltı “)
say(“Buz Golemi’nde bulabilirsin.”)
say_item_vnum(30251)
say_reward(“Şu ana kadar “..pc.getqf(“collect_count”)..” tane mücevher götürdün.”)
end
when 40004.use begin
say_title(“Biyolog Bitirici:”)
say(“Tebrikler görevi direk geçtin.”)
say(“Ödülünü vermede pinti davranmayacağım.”)
say(“Dilediğini seç!”)
pc.setqf(“collect_count”,10)
local s=select(“Hayat Puanı +1000″,”Savunma +120″,”Saldırı +50”)
if 1== s then
affect.add_collect(apply.MAX_HP,1000,60*60*24*365*60) –hp+1000 Hp is 1
pc.setqf(“92hp”,1)
elseif 2== s then
affect.add_collect(apply.DEF_GRADE_BONUS,120,60*60*24*365*60)
pc.setqf(“92def”,1)
elseif 3==s then
affect.remove_collect(apply.ATT_GRADE_BONUS, 50, 60*60*24*365*60)
affect.add_collect(apply.ATT_GRADE_BONUS,100,60*60*24*365*60)–60years
pc.setqf(“92sd”,1)
end
pc.delqf(“collect_count”)
pc.setf(“collect_quest_luck”,”drink_drug”,0)
pc.setqf(“duration”,0)
clear_letter()
set_quest_state(“collect_quest_lv94”, “run”)
set_state(“__complete”)
pc.remove_item(“40004”,1)
end

when kill with npc.get_race() == 1135 or npc.get_race() == 1137 begin
local s = number(1, 200)
if s <= 4 then
pc.give_item2(30251, 1)
send_letter(“Kem Göz Mücevheri buldun.”)
end
end
when 20091.chat.”Silah araştırması için mücevher” with pc.count_item(30251) >0 begin
if get_time() > pc.getqf(“duration”) then
if pc.count_item(30251) >0 then
say_title(“Seon-Pyeong:”)
— l
say(“Bir mücevher mi buldun? Harikasın! Bir dakika”)
say(“bekle, bundan emin olmam lazım…”)
say(“”)
pc.remove_item(30251, 1)
if pc.is_gm() then
pc.setqf(“duration”,get_time()+2)
else
if game.get_event_flag(“iade”) == 1 then
pc.setqf(“duration”,0) — Time limit ———————————–6hours
else
pc.setqf(“duration”,0) — Time limit ———————————–6hours
end
end
wait()

local pass_percent
if pc.is_gm() then
pass_percent =100
else
if pc.setf(“collect_quest_luck”,”drink_drug”)==0 then
pass_percent=25
else
pass_percent=50
end
end

local s= number(1,100)
if s<= pass_percent then
if pc.getqf(“collect_count”)< 0 and not pc.is_gm() then –less than 10
local index =pc.getqf(“collect_count”)+1
pc.setqf(“collect_count”,index)
say_title(“Seon-Pyeong:”)
say(“Harika! Bu mücevher tam istediğim gibi.”)
say(“Şimdi bana “..10-pc.getqf(“collect_count”)..” tane daha getirmelisin.”)
say(“Bol şanslar!”)
say(“”)
pc.setf(“collect_quest_luck”,”drink_drug”,0) –Potion reset
return
end
say_title(“Seon-Pyeong:”)
say(“Bu en sonuncu mücevherdi, 1 tanesini de”)
say(“getirdin. Sana teşekkürü borç bilirim. Ödülünü “)
say(“vermede pinti davranmayacağım. Dilediğini seç!”)
pc.setqf(“collect_count”,10)
local s=select(“Hayat Puanı +1000″,”Savunma +120″,”Saldırı +50”)
if 1== s then
affect.add_collect(apply.MAX_HP,1000,60*60*24*365*60) –hp+1000 Hp is 1
pc.setqf(“92hp”,1)
elseif 2== s then
affect.add_collect(apply.DEF_GRADE_BONUS,120,60*60*24*365*60)
pc.setqf(“92def”,1)
elseif 3==s then
affect.remove_collect(apply.ATT_GRADE_BONUS, 50, 60*60*24*365*60)
affect.add_collect(apply.ATT_GRADE_BONUS,100,60*60*24*365*60)–60years
pc.setqf(“92sd”,1)
end
pc.give_item2(“50513”,1)
pc.give_item2(“50513”,1)
pc.give_item2(“50513”,1)
pc.give_item2(“50513”,1)
pc.delqf(“collect_count”)
pc.setf(“collect_quest_luck”,”drink_drug”,0)
pc.setqf(“duration”,0)
clear_letter()
set_quest_state(“collect_quest_lv94”, “run”)
set_state(__complete)
return
else
say_title(“Seon-Pyeong:”)
say(“Üzgünüm. Bu mücevher işe yaramaz.”)
say(“Başka bir tane bulduğun da”)
say(“tekrar gel.”)
pc.setf(“collect_quest_luck”,”drink_drug”,0) –Potion reset
return
end
else
say(“Chaegirab:”)
say(“”..item_name(30251)..” bulduğunda tekrar gel.”)
return
end
else
say_title(“Seon-Pyeong:”)
say(“Üzgünüm.”)
say(“Son getirdiğin mücevherin analizi “)
say(“henüz bitmedi. Sonra tekrar gelsen”)
say(“olur mu?”)
say(“”)
say_reward(“Kalan zaman: “..pc.getqf(“duration”) – get_time()..” saniye”)
return
end

end
end
state __complete begin
end
end

Bilgelik mücevheri questi:

quest collect_quest_lv94 begin
state start begin
end
state run begin
when login or levelup with pc.level >= 94 begin
set_state(information)
end
end

state information begin
when letter begin
local v = find_npc_by_vnum(20091)
if v != 0 then
target.vid(“__TARGET__”, v, “Seon-Pyeong”)
end
send_letter(“Seon-Pyeong’un Ricası “)
end

when button or info begin
say_title(“Seon-Pyeong’un Ricası “)
say(“”)
say(“Seon-Pyeong seni arıyor.”)
say(“Onu Ejderha Vadisinde bulabilirsin.”)
say(“Git ve neler olduğunu öğren.”)
say(“”)
end

when __TARGET__.target.click or
20091.chat.”Silah demircisi Seon-Pyeong” begin
target.delete(“__TARGET__”)
— l
say_title(“Seon-Pyeong”)
say(“Tekrar merhaba. Son yardımın için minnettarım.”)
say(“Ancak tekrar yardımına ihtiyacım var.”)
say(“Bu kez daha zor olacak ama “)
say(“senin bunun üstesinden geleceğinden “)
say(“eminim.”)
say(“”)
wait()
say_title(“Seon-Pyeong”)
say(“Bilgelik Mücevheri’ne ihtiyacım var.”)
say(“Eğer bana bu mücevherlerden 1 tane”)
say(“getirirsen karşılığını alacaksın.”)
say(“Bol şanslar.”)
say(“”)
set_state(go_to_disciple)
pc.setqf(“duration”,0) — Time limit
pc.setqf(“collect_count”,0)–Items collected
pc.setf(“collect_quest_luck”,”drink_drug”,0) –quest potion 1
end
end

state go_to_disciple begin
when letter begin
send_letter(“Seon-Pyeong’un Ricası “)

end
when button or info begin
say_title(“Seon-Pyeong için mücevher”)
— l
say(“Seon-Pyeong’un araştırması için”)
say(“1 adet Bilgelik Mücevheri toplamalısın!”)
say(“Mücevherleri Setaou Okçusu ve Setaou Yargıcı’nda”)
say(“bulabilirsin.”)
say_item_vnum(30252)
say_reward(“Şu ana kadar “..” “..pc.getqf(“collect_count”)..” mücevher götürdün.”)
say(“”)
end

when 40004.use begin
if pc.get_empty_inventory_count() < 1 then
say_title(“Biyolog Bitirici:”)
say(“Envanterde Beran Setatou taşı için yer yok”)
elseif pc.get_empty_inventory_count() >= 1 then
say_title(“Biyolog Bitirici:”)
say(“Tebrikler görevi direk geçtin.”)
say(“Seon-Pyeong’un yanına gidip ödülünü al”)
pc.give_item2(“30228”,1)
pc.remove_item(“40004”,1)
set_state(“drachenstein”)
end
end
when kill with npc.get_race() == 2412 or npc.get_race() == 2413 begin
local a = number(1, 200)
if a <= 5 and pc.count_item(30252)==0 then
pc.give_item2(30252, 1)
send_letter(“Bilgelik Mücevheri buldun.”)
end
end
when 20091.chat.”Araştırma için mücevher” with pc.count_item(30252) >0 begin
if get_time() > pc.getqf(“duration”) then
if pc.count_item(30252) >0 then
say_title(“Seon-Pyeong”)
— l
say(“Bir mücevher mi buldun? Harikasın! Bir dakika”)
say(“bekle, bundan emin olmam lazım…”)
say(“”)
pc.remove_item(30252, 1)
if pc.is_gm() then
pc.setqf(“duration”,get_time()+2)
else
if game.get_event_flag(“iade”) == 1 then
pc.setqf(“duration”,0) — Time limit ———————————–6hours
else
pc.setqf(“duration”,0) — Time limit ———————————–6hours
end
end
wait()

local pass_percent
if pc.is_gm() then
pass_percent =100
else
if pc.setf(“collect_quest_luck”,”drink_drug”)==0 then
pass_percent=25
else
pass_percent=50
end
end

local s= number(1,100)
if s<= pass_percent then
if pc.getqf(“collect_count”)< 0 and not pc.is_gm() then –less than 20
local index =pc.getqf(“collect_count”)+1
pc.setqf(“collect_count”,index)
say_title(“Seon-Pyeong:”)
say(“Harika! Bu mücevher tam istediğim gibi.”)
say(“Şimdi bana “..” “..20-pc.getqf(“collect_count”).. ” tane daha getirmelisin.”)
say(“Bol şanslar!”)
say(“”)
pc.setf(“collect_quest_luck”,”drink_drug”,0) –Potion reset
return
end
say_title(“Seon-Pyeong:”)
say(“Bu en sonuncu mücevherdi. Şimdi bana Beran-Setaou “)
say(“Ruh Taşı gerekli. Eğer onu da getirirsen “)
say(“araştırmamı tamamlayabilirim. Yalnızca bir tane “)
say(“getirmelisin. Ruh taşını Beran-Setaou ve “)
say(“Generallerde bulabilirsin.”)

pc.setqf(“collect_count”,0)
pc.setf(“collect_quest_luck”,”drink_drug”,0)
pc.setqf(“duration”,0)
set_state(drachenstein)
return
else
say_title(“Seon-Pyeong:”)
say(“Üzgünüm ama bu mücevher zarar görmüş.”)
say(“Daha sonra başka bir tane getir.”)
say(“”)
pc.setf(“collect_quest_luck”,”drink_drug”,0) –Potion reset
return
end
else
say_title(“Seon-Pyeong:”)
say(“”..item_name(30252)..” bulduğunda tekrar gel.”)
return
end
else
say_title(“Seon-Pyeong”)
say(“Üzgünüm.”)
say(“Son getirdiğin mücevher üzerindeki incelemem “)
say(“henüz bitmedi.”)
say(“Sonra gelsen olur mu?”)
say(“”)
say_reward(“Kalan zaman: “..pc.getqf(“duration”) – get_time()..” saniye”)
return
end

end
end
state drachenstein begin
when letter begin
send_letter(“Seon-Pyeong’un Ricası “)

if pc.count_item(30228)>0 then
local v = find_npc_by_vnum(20091)
if v != 0 then
target.vid(“__TARGET__”, v, “Chaegirab”)
end
end

end
when button or info begin
if pc.count_item(30228) >0 then
say_title(“Beran-Setaou Ruh Taşı’nı buldun”)
say(“”)
— l
say(“Beran-Setaou Ruh Taşı’nı buldum.”)
say(“Seon-Pyeong’a geri dönmeliyim.”)
say(“”)
return
end

say(“Seon-Pyeong’un araştırması için 1 tane”)
say(“Bilgelik Mücevheri topladım.”)
say(“Şimdi Beran-Setaou Ruh Taşı’nı bulmam lazım.”)
say(“Beran-Setaou ve Generallerde bu taşı bulabilirim.”)
say(“”)
say_item_vnum(30228)
say(“”)
end
when kill with npc.get_race() == 2493 or npc.get_race() == 2492 or npc.get_race() == 2495 begin
local s = number(1, 100)
if s <= 40 and pc.count_item(30228)==0 then
pc.give_item2(“30228”, 1)
send_letter(“Beran-Setaou Ruh Taşı’nı buldun.”)
end
end
when __TARGET__.target.click or
20091.chat.”Beran-Setaou Ruh Taşı’nı buldum” with pc.count_item(30228) > 0 begin
target.delete(“__TARGET__”)
if pc.count_item(30228) > 0 then
say_title(“Seon-Pyeong:”)
say(“Bu…İnanılmaz bir şey! Ejderha’nın Ruh Taşı!”)
say(“Senin bu yeteneğine son derece saygı duyuyorum.”)
say(“Araştırmalarımı yapmak için hiçbir engel yok”)
say(“artık. Sana da hak ettiğin ödülü vereceğim. İşte”)
say(“seç!”)
pc.remove_item(30228,1)
local s = select (“Hayat Puanı +1100”, “Savunma +140”, “Saldırı +60”)
if s == 3 then
affect.add_collect(apply.ATT_GRADE_BONUS,60,60*60*24*365*60)
pc.setqf(“94sd”,1)
pc.delqf(“collect_count”)
set_state(__complete)
clear_letter()
elseif s == 2 then
affect.add_collect(apply.DEF_GRADE_BONUS,140,60*60*24*365*60)
pc.setqf(“94def”,1)
pc.delqf(“collect_count”)
set_state(__complete)
clear_letter()
elseif s == 1 then
affect.add_collect(apply.MAX_HP,1100,60*60*24*365*60)
pc.setqf(“94hp”,1)
pc.delqf(“collect_count”)
set_state(__complete)
clear_letter()
end
pc.give_item2(“50513”,1)
pc.give_item2(“50513”,1)
pc.give_item2(“50513”,1)
pc.give_item2(“50513”,1)
pc.give_item2(“50513”,1)
else
say(“Seon-Pyeong”)
say(“”..item_name(30228)..” bulduğunda tekrar gel!”)
say(“”)
return
end
end
end

state __complete begin
end
end

Sonraki Geri

Dikkat edilmesi gereken hususlar:

  1. Serverinizde önceden kurulu olan biyolog questlerini silmeniz gerekmektedir aksi takdirde 2 biyolog görevi olucaktır ve 2 kere görev alınabilir hale gelicektir.
  2. İndirdiğiniz quest dosyalarını yüklemeniz gerekecektir. Bunu nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız buraya tıklayınız.

Questi indir:

İndir

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

quest nasıl yüklenir

Quest Nasıl Yüklenir

Metin2 pvp serveriniz var ise bu konuyu kesinlikle bilmeniz gerekecektir. Questler sayesinde pvp serverlere bir …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir